Background

100% Eğitim Bursu

Vtk Volt Teknoloji Kolejleri Bölümleri

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitimde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerekdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejik bir öneme sahiptir. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Mesleki ve tekik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklarla ailelerini bu doğrultuda yönlendiren bir kurum olarak, sektörün liderleri ve yükseköğretim kurumlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği içerisinde, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini kolaylaştıran ve destekleyen bütüncül bir yapı kurumumuzun öncelikli misyonudur.

Ayrılacaklarımız;

  • Teknolojik Okul
  • Sağlıklı Okul
  • Güvenli Okul
  • Çevreci ve Temiz Okul
  • Beslenme Dostu Okul